🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

باتوجه به وضعیت بحرانی کشور در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدامات زیر توسط شهرداری طبس انجام گرفت:

خرید لوازم استریل و ضد عفونی کردن تمام میزها و کیبردها و لوازم هر روز بعد از اتمام ساعات اداری

قرار دادن مایع دستشویی در تمام سرویس‌های بهداشتی، ساختمانهای اداری و سرویس‌های بهداشتی عمومی شهر و اماکن عمومی مثل ترمینال و پارک‌ها

ایزوله کردن اشیاعی که توسط عموم مردم لمس میشود؛ مثل لوازم بازی در پارک‌ها، نرده‌های پله در معابر، مساجد و هیات و . . .

حذف و کاهش ماموریت‌های غیر ضروری به خارج از شهر، مخصوصا قم و تهران

آموزش رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی

جمع آوری زباله ها با دقت بیشتر و منظم‌تر

شستشو و ضدعفونی نمودن گاری‌ها و سطل‌های زباله و خودروهای مدیریت پسماند

انجام اقدامات ضد عفونی برای محل تجمیع موقت زباله ها در محلات سطح شهر و ایستگاه نقل و انتقال زباله‌های شهری

#سامانه_مدیریت_شهری_طبس