🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

#هفته_دولت
بهره برداری از شبکه جدا سازی آب فضای سبز شهری

پروژه دیگر از مدیریت شهری شهرداری طبس در #هفته_دولت

? شبانی

 

تازه ترین اخبار