🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

اعضای شورای شهر

سید مجتبی حقانی

عضو هیئت رئیسه

محمد جواد راستینه

نائب رئیس شورا

رسول عراقی

رئیس شورا

غلامحسین طاهری

عضو شورا

زهرا حسین پور
عضو شورا