🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ آغاز طرح تفکیک زباله از مبدا از ابتدای تیرماه

◀️ در این طرح شهروندان می توانند پسماندهای قابل بازیافت را در منزل تفکیک نموده و در ازای تحویل آن به مراکز جمع آوری، معادل قیمتی آن را دریافت کنند.

◀️ روزهای سه شنبه هر هفته نیز جمع آوری پسماندهای خشک توسط ماموران از درب منازل انجام خواهد شد.

◀️ اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر می گردد.

? روابط عمومی شهرداری طبس