🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

اطلاعیه

مشارکت شهرداری با بخش‌ خصوصی

شهرداری طبس در نظر دارد: بنا بر تصمیم اتخاذ شده و برابر مصوبه کمیسون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری، نسبت به واگذاری مورد ذیل از طریق اجاره اقدام نماید:

مکان تجاری ( المان بادگیر ) واقع در حاشیه میدان شهدا و ابتدای پارک شهید صدوقی به مساحت حدود ۱٠٠ مترمربع به صورت اجاره ماهیانه

لذا از تمامی افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در مکان‌ فوق‌الذکر را دارند؛ دعوت بعمل می‌آید به واحد امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری مراجعه و اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایند.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس