🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداری طبس در نظر دارد به منظور حمایت از عرضه مستقیم کالا و حذف واسطه ها و همچنین حمایت از تولیدات بومی و محلی بازارچه دائمی را در میدان امامزاده حسین بن موسی الکاظم علیه السلام احداث نمایند

لذا از متقاضیان محترم درخواست می شود تا به واحد اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری طبس مراجعه فرمایند

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس