🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#اطلاعیه
#بازارچه_نوروزی
#صنایع_دستی_سوغات
#شهرداری_طبس

✅به اطلاع اهالی محترم شهرستان طبس می رساند، با توجه به اینکه شهرداری طبس در نظر دارد به استناد مصوبات سفرهای نوروزی استانداری خراسان جنوبی بازارچه ای تحت عنوان صنایع دستی و عرضه سوغات راه اندازی نماید.

?از کلیه متقاضیان تقاضا می شود هر چه سریعتر به واحد اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری طبس مراجعه نمایید.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس