🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ برنامه جمع آوری #پسماند در مناطق مسکونی طبس

#همشهریان_عزیز لطفا در #ایام و #ساعات مشخص زباله خود را در جلو منزل مسکونی خود قرار دهید…

با تشکر از همکاری شما ?

? لطفا #نشر دهید…

♻️ اداره خدمات و ایمنی شهری
✍️روابط عمومی شهرداری طبس