🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، باغ گلشن به عنوان یکی از مراکز دیدنی و مقاصد توریستی شهر طبس همه ساله مورد بازدید خیل عظیم مسافرین نوروزی قرار می گیرد تا خستگی راه را در سایه سار نخل ها و فضای مفرح باغ از تن بزدایند.

شهرداری طبس نوروز امسال توجه ویژه ای به فضاسازی باغ گلشن نمود و المان های همچون قطار هفت سین و عروسک های گلدانی مورد توجه مسافران و گردشگران قرار گرفت.