🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? فضاسازی و نصب کتیبه های محرم در ضلع شمالی رواق های میدان امام (ره) توسط شهرداری و با همت و مشارکت اصناف و بازاریان

✍️روابط عمومی شهرداری طبس