🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#استقبال_از_بهار

همکاری جوانان و بسیجیان منطقه دیهشک با نیروهای فضای سبز شهرداری در جهت زیباسازی و گل کاری میادین و بلوارهای این منطقه

✅ مهندس عراقی نیز در این طرح حضور داشت.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس