🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عملیات گلکاری و تقویت فضای سبز شهری و همچنین هرس درختان خرما در سطح شهر طبس با سرعت و دقت توسط نیروهای پرتلاش اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس در آستانه نوروز باستانی به صورت شبانه روزی ادامه دارد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس