🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ادامه عملیات روکش آسفالت بلوار باهنر ۲۴ متری بازگ با همت و تلاش نیروهای اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس برای ساختن شهری آباد و زیبا همچنان ادامه دارد

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس