🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

📽 پس از بارش‌های رحمت الهی در روزهای اخیر و آبگیری بند خاکی موقت و گودهای حفاری شده در اطراف سنگ‌شکن شهرداری طبس؛ آب‌های جمع شده در حفره‌های خاکی به حوض اصلی این مجموعه منتقل شد تا در استفاده از آب چاه‌های شهری؛ صرفه‌جویی شود.

💠 گفتنی است بدلیل کمبود آب در شرایط فعلی؛ این اقدام و ذخیره‌سازی آب‌های سرگردان می‌تواند کارخانه سنگ‌شکن شهرداری طبس را برای مدتی از آب‌های دیگر برای شستشوی شن بی‌نیاز کند.

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس