🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ضمن سپاس از همه عزیزانی که در فراخوان طراحی المان های نوروزی شهرداری طبس شرکت نمودند به اطلاع می رساند  پس از اتمام مهلت ارسال آثار، تعداد 166 اثر شامل، عکس، پوستر، ماکت و فایل دیجیتالی از طرف شرکت کنندگان دریافت شد.

در فراخوان نوروزی امسال تعداد 21 نفر از افراد بومی و غیربومی شرکت داشتند و با توجه به دومین سال برگزاری فراخوان نوروزی، میزان مشارکت بسیار خوب ارزیابی می شود.

 پس از برگزاری جلسه کارگروه زیباسازی نوروزی و بررسی آثار ارسالی، تعداد 12 اثر برای راه یافتن به مرحله نهایی انتخاب شد.

 آثار راه یافته به مرحله نهایی، بر اساس محورها و شرایط مندرج در فراخوان مورد ارزیابی و داوری مجدد قرار می گیرد و اسامی نفرات برتر متعاقباً اعلام خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری طبس

در ادامه تصاویر طرح های منتخب را ملاحظه می کنید.

[carousel source=”directory: images/news/1396/11bahman/norooz” limit=”9″ title=”no” title_link=”no” intro_text=”no” hoverpause=”no”]