🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ اردوی تفریحی کارشناسان امور اداری شهرداری های استان به مقصد چشمه آبگرم مرتضی علی طبس

?کال سردر، آبگرم مرتضی علی و طاق شاه عباسی از مهمترین جاذبه های گردشگری طبس در روستای خرو به فاصله ۲۵ کیلومتری طبس قرار دارد.