🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

📸آقایان سید مجتبی حقانی, رسول عراقی و غلامحسین طاهری اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس مجتبی معمارزاده سرپرست شهرداری طبس در ادامه پیگیری‌های مستمر خود برای توسعه خدمات دهی حوزه مدیریت شهری؛ صبح یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ با مهندس محمدرضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی دیدار و گفتگو کردند.

🔷در این جلسه علاوه بر بحث و گفتگو در خصوص همکاری های پیشین شهرداری طبس با سازمان همیاری و ظرفیتهای جدید مشارکت، در مورد نحوه توسعه تعاملات بازرگانی، همکاریهای اقتصادی، سرمایه گذاری و سازوکارهای استفاده از توانمندیهای موجود در جهت کمک به ارتقاء مدیریت شهری در شهر طبس بحث و تبادل نظر شد

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس