🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت/ پست سازمانی

شماره تماس داخلی

شماره مستقیم

موبایل

1

مهندس یونس محمدزاده

سرپرست شهرداری

32122183 داخلی 1

32122231

09151601320

2

آقای عبدالله ایوبی مقدم

جانشین

32125927

3

آقای رحمان اسماعیلی

دفتردار

32122183

32122425

4

خانم افضلی

مسئول امور منابع انسانی و فناوری اطلاعات

32122183 داخلی 2

32122033

5

خانم عبداللهی

مسئول امور مالی و ذیحساب

32122183 داخلی 3

32122511

6

مهندس محمدعادل خالقی

کارشناس نظارت بر تخلفات ساختمانی

32122183 داخلی 4

32125914

7

آقای محمد براتی

کارشناس درآمد و سرمایه گذاری

32122183 داخلی 4

32125914

8

آقای امین ا… خسروی

کارشناس حقوقی و املاک

32122183 داخلی 4

32125914

9

مهندس رضا مشعوف

کارشناس حراست

32122183 داخلی 5

32122082

10

آقای یعقوب سالاری

متصدی دبیرخانه

32122183 داخلی 6

11

آقای عبدالله چوپانی

کارپرداز

32122183 داخلی 7

32122022

09153614825

12

آقای مهدی پرمه

متصدی خدمات شهری

32122183 داخلی 7

32122022

09153638339

13

آقای اسماعیل گرامی فر

متصدی ماشین آلات

32122183 داخلی 7

32122022

09153635740

14

آقای مسعود ایوبی آواز

متصدی فضای سبز

09153615388

15

آقای محمدکاظم خزاعی

سرپرست کارخانه آسفالت و شن شویی