🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

کارکنان اداره خدمات و ایمنی شهری به همراه مهندس مقدس‌زاده خسروی از پارکهای خطی، پارک دانش و مینیاتوری مشهد با حضور مهندس ابراهیمی_ مسئول روابط عمومی سازمان پارک‌ها و مهندس رجب نژاد_ ناظر عالی شهرداری مشهد و خانم میرزایی_ مسئول فضای سبز این پارک بازدید کردند.

در این بازدید‌ها درباره نحوه جذب سرمایه گذاری در بهره‌برداری بوستان‌ها گفتگو شد و مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس پیشنهاد احداث و نصب ماکت ساختمان سردرب باغ گلشن طبس در بوستان مینیاتوری مشهد را ارائه کرد که مورد پذیرش قرار گرفت.

۵۰ اثر تاریخی ایران بصورت ماکت در بوستان مینیاتوری مشهد جانمایی شده است.