🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#بازدید کارکنان اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری #طبس از مرکز فرماندهی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری #مشهد انجام شد.

همچنین در نشست تحصصی با حضور مهندس فرجی‌زاده_ فرمانده مرکز عملیات آتش نشانی و مهندس فرزین شهری_ سرپرست ایستگاه‌های آتش نشانی شهرداری مشهد، درخصوص نحوه فعالیت و سین برنامه نیروهای آتش نشانی در طول روز، تهیه نرم افزار آنلاین ثبت تماس‌ها، اعلام وقوع حادثه برروی نقشه، انتقال تجربیات و آموزش پرسنل، تجهیزات، تحویل ماشین آلات رده خارج سازمان و امکانات مورد نیاز بحث و تبادل نظر شد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس