🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه معارفه و آغاز بکار اداره توسعه مدیریت و منابع شهرداری طبس

? شهردار طبس با تشریح چارت اداری شهرداری گفت: با معارفه آقای محمدی، چارت سه گانه شهرداری تکمیل شده و انتظار داریم از این به بعد روال کاری بهتر انجام شود.

? علی محمدی رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع با قدردانی از حسن اعتماد مهندس بهارستانی گفت: رعایت نظم در امور، حرکت در چارچوب قانون، انضباط مالی و انسجام داخلی اصول کاری من خواهد بود.