🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اختتامیه سومین کنگره سرداران و ۲۲۱ شهید والامقام شهرستان طبس با حضور امام جمعه،

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ، مهندس بهارستانی #شهردار_طبس ، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج و سایر مسئولین در سالن میقات الرضا (ع)