🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، به منظور حفظ زیبایی منظر شهری و جلوگیری از مخدوش شدن فضاها و همچنین تسهیل در نصب اقلام تبلیغاتی، محل های ویژه ای بدین منظور توسط شهرداری در اماکن پر رفت و آمد شهر نصب شده است.

طبق قانون، نامزدهای انتخابات و مسئولین ستادهای تبلیغاتی کاندیداها صرفاً مجاز به نصب اقلام تبلیغاتی در محل های تعیین شده می باشند و همچنین حق نصب داربست در غیر از محل ستاد را ندارند.

شهردار طبس در جلسه توجیهی هیات اجرایی و بازرسی انتخابات با مسئولان ستادهای تبلیغات انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری گفت: حامیان نامزدهای انتخابات از نصب بیش از اندازه پوستر پرهیز کنند و اجازه دهند محل های تعیین شده به تساوی در اختیار همه نامزدها قرار گیرد.