🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

❇️ اجرای طرح جابه جایی وجانمایی کاشت درختان خرما و نهال نارنج وانتقال آن در جهت کاشت

در بلوارهای سطح شهر از جمله بلوار شهید مطهری وجنب ضلع رواق های خیابان خرمشهر توسط نیروهای فضای سبز شهری

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار