🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

❇️ اجرای طرح جابه جایی وجانمایی کاشت درختان خرما و نهال نارنج وانتقال آن در جهت کاشت

در بلوارهای سطح شهر از جمله بلوار شهید مطهری وجنب ضلع رواق های خیابان خرمشهر توسط نیروهای فضای سبز شهری

✍️روابط عمومی شهرداری طبس