🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅کارگاه آموزشی اتوماسیون شهرسازی با حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس و پرسنل اداره عمران و شهرسازی

◀️ این کارگاه توسط کارشناسان شرکت ایران سیستم برگزار شد.