🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

✅کارگاه آموزشی اتوماسیون شهرسازی با حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس و پرسنل اداره عمران و شهرسازی

◀️ این کارگاه توسط کارشناسان شرکت ایران سیستم برگزار شد.