🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? آگهی مزایده حضوری (حراج)

?️ محصولات #خرما و #زیتون پارک ها ، بلوارها و فضای سبز سطح شهر

?️ زمان حضور:
پنجشنبه ۹۹/۶/۲۰ ساعت ۸ صبح