🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

moz

moz

شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از صورتجلسه کمیسیون عالی هیئت معاملات شهرداری به شماره 1507/97 مورخ 97/01/27 و مجوز شماره 1243/4 مورخ 95/07/26 شورای محترم اسلامی شهر طبس، تعداد پنج باب واحد تجاری از واحدهای تجاری پاساژ طبسیان، واقع در خیابان شهید نواب صفوی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و مشخصات واحدهای تجاری می توانند هر روزه در وقت اداری به واحد املاک شهرداری طبس و یا سایت شهرداری طبس به نشانی www.tabas.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادات ده/10 روز پس از انتشار آگهی دوم (آخرین آگهی) می باشد.

                                                                                 مجید بهارستانی یزدی

                                                                                  شهردار طبس

دانلود آگهی

دانلود برگ شرایط 

دانلود کروکی