🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

declar

declar

شهرداري طبس درنظر دارد برابر بند دوم صورتجلسه شماره 120 شوراي محترم اسلامي شهر ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهرطبس گلشن، را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد: لذا واجدين شرايط شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت برگ شرايط مناقصه به سايت شهرداري به آدرس www.tabas.ir و يا امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 05632820908 تماس حاصل فرمايند.

 مجید بهارستانی یزدی

شهردار طبس

 

جهت دانلود اسناد شرکت در مناقصه به لینک زیر مراجعه کنید:

http://uplod.ir/8rqasd1g0daq/اسناد.pdf.htm