🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ همشهری گرامی❗️

⚠️پیش از رفتن به مجالس عزاداری، پسماند های خود را قبل از ساعت ۲۱ جلو منزل بگذارید.