🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

همزمان با فرارسیدن ایام پایانی سال و شب چهارشنبه سوری، فرماندهی و کارکنان واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس با حضور در مدارس مختلف شهر، نکات ایمنی و آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال را به دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی آموزش دادند.

لازم به توضیح است؛ در این آموزش ها که در ایام منتهی به چهارشنبه آخر سال توسط واحد آتش نشانی شهرداری طبس صورت پذیرفته است، حدود ۲۰۰۰ دانش آموز، با نکات ایمنی پیشگیری و نحوه مقابله با حوادث احتمالی این ایام آشنا شدند تا مروج فرهنگ برگزاری مراسمی سالم به دور از هرگونه حادثه برای هیچ یک از همشهریان عزیز باشند.

نوروز امیدآفرین

طبس هر هفته یک تغییر

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس