🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

#

مهندس بهارستانی با آغاز محرم حسینی با حضور در ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس؛ ضمن بررسی میزان آمادگی آتش‌نشانان در ایام محرم به تسریع و دقت نظر در عملیات تاکید کرد.

شهردار طبس ضمن خداقوت به همکاران آتش‌نشان خود برای حضور یکدستگاه خودرو سنگین و نیروهای آماده در محل اجتماع شبانه هئیت‌های مذهبی شهر دستور داد و کمبودهای دو ایستگاه را مورد بررسی قرار داد.

مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری؛ مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و اقای محمدی رئیس اداره مدیریت توسعه منابع شهرداری نیز در این بازدید حضور داشتند.