🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? جلسه هماهنگی انعقاد قرارداد آماده‌سازی سایت ۷۹ هکتاری مسکن ملی؛ صبح شنبه ۲۷ شهریور ۱۴٠٠ به مدیریت مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس برگزار شد.

? مهندس مرتضوی در این جلسه گفت: براساس تصمیم شورای عالی مسکن استان خراسان جنوبی و مصوبات پنجمین و ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس؛ اداره کل راه و شهرسازی استان بعنوان کارفرما و شهرداری طبس بعنوان پیمانکار آماده‌سازی سایت ۷۹ هکتاری مسکن ملی تعیین شده است.

? سرپرست شهرداری طبس افزود: شهرداری بعنوان مجری آماده‌سازی سایت ۷۹ هکتاری مسکن ملی طبس تلاش دارد در مدت زمان تعیین شده و براساس مبالغ واریزی قید شده در قرارداد نسبت به پیشبرد پروژه اقدام نماید.

? در این جلسه رئیس اداره توسعه منابع و مدیریت؛ کارشناسان عمران، شهرسازی، حقوقی، حراست، درآمد، ترافیک و روابط عمومی شهرداری طبس حضور داشتند.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس