🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?عملیات روکش آسفالت میدان شهید فهمیده به عنوان یکی از میادین استراتژیک و اصلی شهر با وضعیت فرسوده و نامناسب به همت و تلاش واحد عمران شهرداری طبس صبح دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ انجام گردید.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس