🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس صبح دوشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ از عملیات روکش آسفالت در خیابان شهید آریانژاد در منطقه رستم آباد و همچنین کوچه تربیت ۱۲ واقع در فاز ۲ کوی امیرالمومنین بازدید کرد.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس