🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تصاویری از پروژه روکش آسفالت ضلع شرقی بلوار گلستان – حد فاصل میدان آزادگان تا میدان آیت الله واعظ طبسی