🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

آسفالت زمین جنب هیئت حسینی جهت برپایی مراسمات و همچنین استفاده به منظور ورزش نوجوانان فعال محله پهن کوچه

با توجه به نزدیکی ایام محرم الحرام زمین مد نظر زیر سازی و آسفالت گردبد
روابط عمومی شهرداری طبس