🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آسفالت زمین جنب هیئت حسینی جهت برپایی مراسمات و همچنین استفاده به منظور ورزش نوجوانان فعال محله پهن کوچه

با توجه به نزدیکی ایام محرم الحرام زمین مد نظر زیر سازی و آسفالت گردبد
روابط عمومی شهرداری طبس