🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ معابر شهرک کوثر آسفالت می شود.

? مهندس بهارستانی شهردار طبس صبح امروز از عملیات آسفالت معابر شهرک کوثر بازدید نمود.