🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ معابر شهرک کوثر آسفالت می شود.

? مهندس بهارستانی شهردار طبس صبح امروز از عملیات آسفالت معابر شهرک کوثر بازدید نمود.