🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عملیات لکه‌گیری آسفالت معابر سطح شهر توسط نیروهای اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس درحال انجام است.

همچنین عملیات آسفالت معابر فرسوده و خاکی در شهرک کوثر انجام ‌می‌شود.

در صورت تامین قیر عملیات آسفالت معابر اولویت فعالیت شهرداری طبس می‌باشد و بر اساس تصمیم اتخاذ شده قرار است، سال ۹۸ بعنوان سال طبس بدون کوچه خاکی باشد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس