🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ اجرای عملیات آسفالت غدیر ۴

◀️اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس

? عابدزاده