🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅اجرای عملیات قیر پاشی
خیابان فاطمیه حد فاصله میدان آتش نشانی تا سه راه نمر

خیابان بوستان ۵
کوچه انقلاب اسلامی ۲۱
(شهرداری طبس _واحد عمران)