🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅اجرای عملیات قیر پاشی
خیابان فاطمیه حد فاصله میدان آتش نشانی تا سه راه نمر

خیابان بوستان ۵
کوچه انقلاب اسلامی ۲۱
(شهرداری طبس _واحد عمران)