🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? عملیات روکش آسفالت بلوار شاهد دیهشک، صبح چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴٠٠ و در آخرین روز قانونی خدمت آقای سید علی هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس مجید بهارستانی شهردار طبس آغاز شد تا یکی دیگر از یادگاران این دوره محقق گردد.

? مهندس حسین مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس که با جدیت پیگیر تحقق این مهم است، گفت: این بلوار به طول ۶۰۰ متر در ۲ لاین به عرض ۸ متر، نیاز به ۹ هزار و ۶۰۰ متر مربع آسفالت دارد و امیدواریم بتوانیم در هفته آینده کل مسیر را تحت پوشش آسفالت جدید ببریم.

? مهندس محمدجواد راستینه و آقای رسول عراقی در حاشیه بازدید از این پروژه به تملک املاک باقیمانده در حاشیه بلوار شاهد، رعایت استاندارد در پوشش آسفالت و نیز احداث فضای سبز و رسیدگی مناسب به این بلوار تاکید کردند.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس