🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ آغاز اجرای آسفالت بلوار #شهدای_منا در #هفته_دولت

? ۲ شهریور۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس