🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نوروز نشاط آفرین
📽 فضای سبز شهری با نشاء بیش از ۱ میلیون بوته انواع گل در بلوارها_ میادین_ بوستان‌ها و …در راستای خلق #نوروزنشاطآفرین در #بهار_معنویت منجر به این صحنه‌آرایی زیبای طبس گلشن شد.
🌷 این صحنه‌آرایی بهاری با نشاء بیش از ۷۰۰ هزار بوته گل محلی و حدود ۲۵ هزار نشاء گل زینتی و نزدیک به ۲۵ هزار بوته گل شب بو و کاشت بذر برای تولید بیش از ۳۰۰ هزار بوته انواع گل‌های سازگار به محیط بومی و کاشت نزدیک به ۴۵۰ نهال نارنج و زیتون در بوستان‌ها_ بلوارها و میادین شهر طبس واقع شده است.
بهار_معنویت
نوروز_۱۴۰۳
گزارش
✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس