🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تا ساعاتی دیگر شاهد افتتاح پروژه اصلاح هندسی نقطه حادثه خیز پیچ تامین اجتماعی واقع در بلوار شکیبی خواهیم بود.