به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، صبح امروز پروژه های شهرداری طبس شامل، مجتمع تجاری ستاره و فاز سوم بهسازی رواق های هسته مرکزی شهر طبس با حضور محمد حسینی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی افتتاح شد.آگهي مزايده

 

شهرداري طبس درنظر دارد برابر مجوز شماره 3630/5 شوراي محترم اسلامي شهر طبس، حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم) برای یکی از شرکت های حمل و نقل درون شهری مسافر شهر طبس ، را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد: لذا واجدين شرايط شركت در مزايده مي توانند از تاريخ انتشار آخرین نوبت آگهي (آگهی نوبت دوم) به مدت 10 روز جهت دريافت برگ شرايط مزايده به سايت شهرداري طبس به آدرس www.tabas.ir و يا امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 05632825001 تماس حاصل فرمايند.

 

دانلود فرم های مزایده حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم) 

 

آگهی مزایده شبکه بیسیم

شرایط عمومی شرکت در مزایده بیسیم

قانون منع مداخله

فرم پیشنهاد قیمت مزایده شبکه بیسیمبه گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، پروژه های در حال اجرای شهرداری به شرح ذیل است: شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 3836/5 مورخ 1398/04/06 شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به فروش  واحد تجاری از واحدهای پاساژ طبسیان به شرح ذیل و همچنین برابر مصوبه 2807/5 مورخ 97/10/03 شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 26624/97 مورخ 97/11/23 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری  نسبت به فروش تعداد 10 قطعه زمین به شرح ذیل و نیز به استناد مصوبه شماره 2510/5 مورخ 1398/02/10 شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به اجاره اموال به شرح ذیل، از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، مهندس بهارستانی شهردار طبس با همراهی شهردار عشق آباد و اعضای شوراهای اسلامی شهر دیهوک و عشق آباد با محمدجواد فلاحی فرماندار جدید طبس دیدار و گفتگو کرد.نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی