مجموعه : سرخط آخرین خبرها
بازدید : 234

شهرداري طبس درنظر دارد برابر بند 5 صورتجلسه شماره 431 و بند سوم صورتجلسه 437 شوراي محترم اسلامي شهر طبس، بهره برداري از جايگاه سی ان جی زيباشهر و جایگاه سی ان ی شهید عباسپور را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد: لذا واجدين شرايط شركت در مزايده مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت برگ شرايط مزايده به سايت شهرداري به آدرس www.tabas.ir مراجعه نمایند.

دانلود آگهی و برگ شرایط شرکت در مزایده:

files/users/shoura/agahi.pdf

files/users/bimeh.pdf

files/users/formj.pdf

files/users/govahiname.pdf

files/users/manemodakhele.pdf

files/users/sharyet.pdf

files/users/zemanat01.pdf

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی

بازدید امروز157
بازدید دیروز193
بازدید هفته606
بازدید ماه4001
کل بازدید95621