به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، تابلوهای بلوار 22 بهمن شمالی و خیابان های فرعی آن که به دلیل داشتن اسامی مختلف و ظاهر نامناسب موجب سردرگمی عابرین می شد پس از جمع آوری و اصلاح و رنگ آمیزی مجدداً نصب گردید.

حسن قیصری مسئول روابط عمومی شهرداری در خصوص این طرح گفت: قسمتی از بلوار 22 بهمن شمالی به نام طالقانی و قسمتی دیگر به نام امام رضا(ع) نامگذاری شده بود علاوه بر این برخی از معابر فاقد تابلو بوده و مابقی نیزظاهر نامناسب داشت. به همین دلیل در راستای ساماندهی و زیباسازی و همچنین رفاه حال مردم، کلیه تابلوها جمع آوری گردید و پس از اصلاح و رنگ آمیزی و شماره گذاری، بصورت زوج و فرد بعنوان معابر فرعی بلوار 22 بهمن شمالی نصب گردید.

وی افزود: در اجرای این طرح، سرعت عمل و استفاده از امکانات موجود مد نظر قرار گرفت تا با حداقل هزینه و کیفیت مطلوب انجام گیرد و در ادامه نیز معابر پروفسور حسابی و برخی از معابر رضوانشهر که تاکنون تابلوگذاری نشده است در دستور کار قرار خواهد گرفت.