به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، روز سه شنبه مورخ 95/10/08 مراسم انتخاب نمایندگان رانندگان شرکت های حمل و نقل درون شهری طبس با حضور محمدیان رئیس شورای اسلامی شهر، عراقی نماینده شورای اسلامی شهر در شورای سازمان حمل و نقل، میرزاده رئیس سازمان حمل و نقل همگانی طبس و حومه و تعدادی از رانندگان و مدیران شرکت های حمل و نقل برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سید علیرضا میرزاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی طبس و حومه ضمن خوش آمدگویی به حضار در خصوص روند اجرای انتخابات و وظایف نماینده منتخب مطالبی ارائه نمود.

وی افزود: هر کدام از نمایندگان منتخب برابر شرح وظایف خود بعنوان نماینده کل رانندگان محسوب شده و انجام وظیفه خواهد نمود.

در ادامه محمد محمدیان رئیس شورای اسلامی شهر طبس و عراقی نماینده شورا در شورای سازمان حمل و نقل مطالبی در خصوص اهمیت خدمت به مردم، وظیفه افراد در قبال یکدیگر و حفظ حق و حقوق رانندگان بیان نموده و انتخاب نماینده قوی را در پیشبرد اهداف و بیان مشکلات مهم دانستند.

در این مراسم 14 شرکت حمل و نقل درون شهری به مراسم دعوت شده بودند و بعد از برگزاری انتخابات سه نفر بعنوان نماینده رانندگان انتخاب گردیدند. اسامی نماینده های منتخب به شرح ذیل است:

1- ابوالفضل صنعتی 2- محمد دلیریان مقدم 3- حسین هادی زاده