به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس در این جلسه در خصوص تمهیدات لازم برای مقابله با سیلاب و حفظ آمادگی برای حوادث غیر مترقبه گفتگو و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید. موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد:

- تشکیل کارگروه سیلاب 

- تقویت دیوار ساحلی

- بازدید از دیواره ساحلی واقع در حریم شهر

- تشدید نظارت بر ساخت و سازهای واقع در حریم رودخانه ها

- برگزاری مانور مدیریت بحران