به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، پروژه بهسازی میدان امام خمینی(ره) و رواق های هسته مرکزی شهر از آذرماه 1395 آغاز شده و کماکان ادامه دارد. بر اساس جدول زمان بندی، فاز اول این پروژه در بهمن ماه تکمیل خواهد شد.